Algemene Voorwaarden

 • Garantie geldt uitsluitend indien het aankoopbewijs kan worden voorgelegd.
 • Bij aflevering van de fiets verklaart de klant de fiets in goede staat te hebben ontvangen, zonder enig defect of transportschade.
 • Mauricebikes is niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van ongelukken, schokken, brand, verwaarlozing of verkeerd gebruik.
 • Bij ongeluk of stilstaan van de fiets dient de klant de fiets voor eigen rekening te brengen naar ons onderhoudspunt.
 • De garantie heeft uitsluitend betrekking op de fiets en niet op de accessoires.
 • Garantie is niet van toepassing wanneer product defect is ten gevolge van een reden die naar oordeel van onze technische dienst niet is terug te voeren op materiaal -of fabricagefout.
 • De klant brengt steeds voor herstellingen, onderhoud of defecten de fiets geheel voor eigen rekening terug naar ons. Wij halen geen herstellingen of defecte fietsen op zonder meerkosten.
 • Onderhoud aan de fiets komen voor rekening van de klant en vallen niet onder garantie.
 • Wanneer de minimale vereisten van onderhoud aan de fiets niet worden nageleefd valt de garantie van de fiets weg.
 • Klant wordt geacht de juiste procedure te volgen wat betreft onderhoud en het inrijden van de fiets.
 • Wanneer het onderhoud gebeurt op een andere plaats dan bij een door MauriceBikes aangegeven onderhoudsplaats dan vervalt de garantie., tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen.
 • Garantie uitzonderingen :Standaard onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn- Roest- roestvorming of oxidatie – Onvolledig dan wel nagelaten onderhoud – Ondeskundig gebruik.
 • Garantie is op basis van omruil van defecte onderdelen,dus haal- of breng service en uurloon is hier niet bij inbegrepen.
  Het uurloon is €65,00 per uur
 • Retourneren van de verkochte fietsen in bedenktermijn komen in rekening van de klant. De retour kosten bedragen €19,95 voor de nieuwe fietsen die in de doos zijn geleverd  en  €29,95 voor de rijklare fietsen.
 • Voor het retourneren van de fietsen dient de klant de fiets geheel in de orginele doos in te pakken tenzij het om een rijklare fiets gaat.
 • Als de orginele doos niet meer aanwezig is dient de klant de fiets zonder enig schade naar Mauricebikes te versturen. Bij schade of gebrek aan onderdelen na retour is de Mauricebikes niet aansprakelijk.
 • Nieuwe E-bikes en Nieuwe fietsen die online via de webshop of via BOL.COM worden verkocht kunnen niet meer worden geretourneerd. Dat komt in verband met de montage en in gebruik name van de fiets. de klant krijgt uiteraard de kans om proefrit te maken met de fiets. Nadat de klant de fiets aanschaft is de klant akkoord met de voorwaarde.