Algemene Voorwaarden Fietsen

Mauricebikes.nl tweewielers aanvullende verkoopvoorwaarden fietsen

Als een product op voorraad is dan kunt u rekening houden met een levertijd van 2 tot 5 werkdagen.

De maximale levertijd is 30 dagen tenzij anders overeengekomen. Indien de levertijd niet haalbaar is wordt u hier tijdig van op de hoogte gesteld en krijgt u de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd overeen te komen. Reeds betaalde bedragen worden bij ontbinding binnen 30 dagen teruggestort. Al onze fietsen worden in de doos geleverd en fietsen zitten voor 85% afgemonteerd in doos.

-U kunt ook een fiets volledig afgemonteerd afhalen bij één van onze afhaalpunt in Amsterdam. Extra kosten hiervoor bedragen €14,95.
-Bij Mauricebikes kunt u ook kiezen voor lijklaare levering door heel Nedelrand.
De kosten voor rijklaare levering zijn €49,95. ( U krijgt altijd een aparte factuur voor het rijklaar maken en bezorgen van uw fiets)

 1. Garantie geldt uitsluitend indien het aankoopbewijs kan worden voorgelegd.
 2. Bij aflevering van de fiets verklaart de klant de fiets in goede staat te hebben ontvangen, zonder enig defect of transportschade.
 3. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade ten gevolge van ongelukken, schokken, brand, verwaarlozing of verkeerd gebruik. Bij ongeluk of stilstaan van de fiets dient de klant de fiets voor eigen rekening te brengen naar ons onderhoudspunt.
 4. De garantie heeft uitsluitend betrekking op de fiets, niet op de accessoires.
 5. Garantie is niet van toepassing wanneer product defect is ten gevolge van een reden die naar oordeel van onze technische dienst niet is terug te voeren op materiaal -of fabricagefout.
 6. De klant brengt steeds voor herstellingen, onderhoud of defecten de fiets geheel voor eigen rekening terug naar ons. Wij halen geen herstellingen of defecte fietsen op zonder meerkosten.
 7. Onderhoud aan de fiets komen voor rekening van de klant en vallen niet onder garantie.
 8. Wanneer de minimale vereisten van onderhoud aan de fiets niet worden nageleefd valt de garantie van de fiets weg. Klant wordt geacht de juiste procedure te volgen wat betreft onderhoud en het inrijden van de fiets.
 9. Wanneer het onderhoud gebeurt op een andere plaats dan bij een door Mauricebikes aangegeven onderhoudsplaats dan valt de garantie weg, tenzij dit schriftelijk wordt overeengekomen.
 10. Overdracht van garantie kan enkel indien de nieuwe klant in het bezit is van het aankoopbewijs.
 11. Garantie uitzonderingen :Standaard onderdelen die aan normale slijtage onderhevig zijn- Roest- roestvorming of oxidatie – Onvolledig dan wel nagelaten onderhoud – Ondeskundig gebruik.
 12. Garantie is op basis van omruil van defecte onderdelen,dus haal- of breng service en uurloon is hier niet bij inbegrepen. De uurloon is €40,00 per uur.
 13. Overzicht van garantie;
Garantie bepalingen bij de nieuwe fietsen 
Onderdeel Garantie termijn Uitgesloten
Frame : 1 jaar Roestvorming
Voorvork : 1 jaar Roestvorming
Zadel : 3 maanden Schade door vallen of scherpe voorwerpen e.d..
Wielen : Dag van aankoop
Banden : Dag van aankoop
Remmen : Dag van aankoop
Verlichting : 1 maand Lege batterij
Snelbinders : Dag van aankoop
Standaard : 3 maanden
Achter drager : 3 maanden Max. draag vermogen 25kg
Stuur : 6 maanden Roestvorming
Wiel en trapper assen : 6 maanden
Overig niet benoemd : Dag van aankoop i.o.o.